Coaching.

In het onderwijs draait het om de leraar
Didactische kennis, gedifferentieerd werken, functioneren binnen je team, leiding geven aan een groep, zelfontplooiing, enzovoort. Een leraar moet een duizendpoot zijn. En dat alles met plezier.

Hoe geef je aan dat alles vorm binnen je eigen mogelijkheden?
Om die vraag te beantwoorden kan ik je coach zijn. Ik werk vanuit de overtuiging dat de leraar de ingang tot verandering bij de leerlingen is. Het zoeken naar patronen in het handelen van leraren en het uitvergroten van positieve interactie momenten zijn de kern van mijn coaching.

Werkwijze
Na het eerste contact volgt een intakegesprek. Hierin inventariseren we de leerdoelen en maak ik een voorstel voor een traject op maat.

Een coachingstraject bestaat uit een gesprekscyclus, vaak in combinatie met observatie en video-opnamen op de werkvloer. Tijdens onze gesprekken zoeken we naar onderliggende drijfveren en aanzetten voor gewenste verbeteringen. Tussen de gesprekken door kun je al aan de slag met hetgeen je uit de coachingsgesprekken hebt gehaald. Om uiteindelijk je leerdoelen te behalen en met meer vertrouwen je vak uit te oefenen. Werken als leraar is immers het mooiste beroep van de wereld!

© Copyright 2020 Marlies Peters, webdesign Jeanet Visser & Dianne Klanderman