Negatieve patronen in een klas doorbreken

Marlies Peters

Soms loopt het lesgeven in die ene klas niet naar wens. De sfeer kan beter en het probleemgedrag van de leerlingen lijkt iedere les toe te nemen. Hoe doorbreek je die negatieve spiraal? En hoe creëer je samen met je klas een positieve sfeer waar het fijn lesgeven is en ook de leerlingen met interesse jouw vak volgen?

“Wat een ramp lijkt, blijkt vaak een kans.”

Onlangs had ik een intervisie traject met een docent. Na mijn observaties bespraken we de interactie tussen de klas en hem. Vervolgens kwamen we samen tot een aantal mogelijke interventies. Hiermee ging hij aan de slag en bespraken we daarna de effectiviteit. Wat werkte wel en wat niet, waar reageerden de leerlingen wel of niet op. Dit leverde weer verrassende inzichten voor hem op en na enige tijd belde hij me enthousiast dat hij zelfs uitkeek naar de wekelijkse lesuren met deze groep leerling