Projectmanagement.

Een goed projectmanager legt verbinding
U kunt mij inschakelen als projectmanager voor projecten rondom passend onderwijs. Ik sta van begin tot eind garant voor een goede en gedegen uitvoering van het project en het behalen van de projectdoelstellingen. Kenmerken van mijn werkwijze zijn:

 • Heldere communicatie over de visie en een heldere focus voor verbetering van resultaten
 • Zorg voor overbrengen boodschap door lijnorganisatie
 • Oplossingsgericht werken
 • Monitoring: beleid omlaag, acties omhoog, horizontale uitwisseling en leren van elkaa
 • Continue zichtbaarheid van resultaten
 • Aandacht voor feedback
 • Durf om te sturen: afspraak afspraak, aanspreken betrokkenen aan als ze blijven afwachten, geen interesse tonen of afspraken niet nakomen
 • Zorg voor verbinding tussen alle betrokkenen

Werkwijze
Om een project in zo goed mogelijke banen te leiden, deel ik een project in in 6 fasen. Hierdoor wordt alle activiteiten opgedeeld in overzichtelijke onderdelen, die daardoor beter te overzien zijn.

 1. Initiatiefase: het ontstaan van het idee
 2. Definitiefase: waar hebben we het precies over?
 3. Ontwerpfase: hoe gaan we het aanpakken?
 4. Voorbereidingsfase: welke stappen gaan we nemen?
 5. Realisatiefase: uitvoeren van het project
 6. Nazorgfase: hoe monitor je dat de resultaten in stand worden gehouden?

Door mijn jarenlange werkervaring in en voor het onderwijs (in het primair en voortgezet onderwijs, en bij samenwerkingsverbanden po en vo) heb ik allerlei vaardigheden opgedaan op het gebied van coaching, begeleiding, managen van verwachtingen, projectdoelstellingen, planning en resultaatsbeoordeling, verantwoordelijkheden nemen en het voldoen aan financiële verwachtingen.

© Copyright 2020 Marlies Peters, webdesign Jeanet Visser & Dianne Klanderman